Aristocrat Technologies Incorporated ra mắt Người chiến thắng

Nhà sáng tạo Mỹ đã công bố màn ra mắt của Người chiến thắng