Sự kiện G2E Châu Á tại Ma Cao phá vỡ kỷ lục tham dự

Global Gaming Expo (G2E) Châu Á 2016, diễn ra từ ngày 17 tháng 5 Đại diện của ngành công nghiệp game thế giới cũng như các chức sắc chính quyền địa phương và các tổ chức kinh doanh đã có mặt. Cây lau Paul Beh, Chủ tịch Reed Exhibitions, Khu vực Châu Á – Thái …